/ Цагдаагийн газрын дарга / Цагдаагийн газрын удирдлага

Цагдаагийн газрын удирдлага

Цагдаагийн газрын удирдлага

Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Я.Ганбат Утас: 99991728. Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой, Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хэв журмын цагдаа, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалт-Дотоод аудитын хэлтэст хяналт шалгалт хариуцсан ахлах байцаагч, Архангай аймаг дахь цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байсан, цагдаагийн байгууллагад 24 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газрын дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Чимэддагва Утас: 99104787, Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой, хэсгийн төлөөлөгч,
эрүүгийн төлөөлөгч, Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, Өвөрхангай аймгийн ЦГ. Уянга сум дахь цагдаагийн тасаг, Тасгийн даргаар ажиллаж байсан цагдаагийн байгууллагад 14 дэх жилдээ ажиллаж байна.

ТЗБ-ын тасгийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа Д. Эрдэнэбат Утас: 70323073,  98119286 Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой, Эдийн засгийн албаны төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, Хархорин сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасгийн дарга , Хэв журмын тасгийн дарга, Хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд дарга, Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн даргаар ажиллаж байсан, цагдаагийн байгууллагад 24 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газрын Бат-Өлзий сумын цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн ахмад Х.Батпүрэв Утас: 88151190.
Хархорин сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэст Жижүүрийн офицер, Хэсгийн төлөөлөгч, Мал хулгайлах г/х-тэй тэмцэх хэсэг, эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан, цагдаагийн байгууллагад 14 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Хужирт сум дахь  тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч З.Мягмарсүрэн  Утас: 86168218, 99320014 Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой, Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, Мал хулгайлах г/х-тэй тэмцэх хэсгийн хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөх хэсгийн дарга, Хэнтий аймгийн Цагдаагийн газар мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй хэмцэх хэсгийн даргаар ажиллаж байсан,  цагдаагийн байгууллагад 11 дэх жилдээ ажиллаж байна.

Уянга сум дахь  хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Д.Энхболд Утас: 99058896, Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой,  мөрдөн байцаагч, ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, Уянга сум дахь цагдаагийн тасгийн даргаар ажиллаж байсан,  цагдаагийн байгууллагад 24 дэх жилдээ ажиллаж байна.

ХБМБТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Л.Мөнхбаатар Утас: 70322379, 96667070 Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой, Нийтийн хэв журам хамгаалах газарт  тусгай хамгаалалтын хэлтэсийн Эргүүлийн офицер, Баянгол дүүргийн ЦХ  Эрүүгийн төлөөлөгч, Мөрдөн байцаах 2 дугаар тасаг, мөрдөн байцаагч, ахлах мөрдөн байцаагч,  Баянзүрх дүүргийн ЦХ  Мөрдөн байцаах 2 дугаар тасагт ахлах мөрдөн байцаагч, Багануур дүүрэг дэх ЦХ Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэст Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт ахлах мөрдөн байцаагчаар  ажиллаж байсан, цагдаагийн байгууллагад 16 дэх жилдээ ажиллаж байна

 Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч  Б. Нямдаваа Утас: 70322955, 99883071 Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой, хэсгийн төлөөлөгч, Жижүүрийн офицер, Хариуцлагатай зохицуулагч, хэв журмын ахлах байцаагч, хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагчаар ажиллаж байсан, цагдаагийн байгууллагад 18 дэх жилдээ ажиллаж байна

ЗЦТ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа  С. Бямбасүрэн Утас: 70322458, 9909584 дээд боловсролтой, НЦГ-н хамгаалалтын тасагт цагдаа, Нийслэлийн хөдөлгөөний хяналтын хэлтэс. СБД дэх ЗЦТасаг, Замын цагдаагийн байцаагч, Олон нийттэй харилцах байцаагч, ХУД дэх ЗЦТасаг, Олон нийттэй харилцах байцаагч,  Захиргааны удирдлагын хэлтсийн Урьчилан сэргийлэх хэлтэст Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх байцаагчаар ажиллаж байсан, цагдаагийн байгууллагад 24 дэх жилдээ ажиллаж байна

Хархорин сум дахь сум дундын цагдаагийн  хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Х.Түмэнбаяр Утас: 88004119, 99139407 Цагдаагийн Академид суралцаж төгссөн, дээд боловсролтой, сумын цагдаа, Хэв журмын цагдаа, Хэсгийн төлөөлөгч, эрүүгийн төлөөлөгч, Архангай аймгийн ЦГ. Тариат сум дахь сум дундын ЦТ, Тасгийн дарга, мөн газарт Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн дарга,
 Архангай аймаг дахь ЦГ. Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн даргаар ажиллаж байсан, цагдаагийн байгууллагад 24 дэх жилдээ ажиллаж байна

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна