/ Олон нийтийн цагдаа /
  • Олон нийтийн цагдаа Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд х...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна